NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

ISRA Center Marketing Research are dreptul de a prelucra date cu caracter personal, fiind inregistrata la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal cu nr. 19642, avand ca scop cercetarea de piata si sondarea opiniei publice.

Conform Regulamentului nr. 679 din 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date ISRA Center Marketing Research are obligatia de a administra in conditii de siguranta şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

La cererea dvs scrisa, datata si semnata, adresata in format electronic catre dpo@isracenter.com sau transmisa la adresa Cladirea Vitan Center et.2, Calea Vitan nr 23C, sector 3 Bucuresti, in mod gratuit, ISRA Center Marketing Research va confirma anual daca prelucreaza sau nu date care va privesc, va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile tuturor legilor si regulamentelor in vigoare. Conform Legiilor in vigoare beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi oricand ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată pe adresa dpo@isracenter.com sau transmisa la adresa Cladirea Vitan Center et.2, Calea Vitan nr 23C, sector 3 Bucuresti.

 

 

 

ISRA Center Marketing Research has the right to process personal data since it is registered at ANSPDCP as personal data operator no. 19642, for market research and opinion polling.

According Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, ISRA Center Marketing Research has the obligation to manage the personal data you provide concerning you, a family member or any other individual in safety and only for the specified purposes.

Upon delivery of your written, dated and signed request to dpo@isracenter.com or to Vitan Center Building – 2nd Floor, 23C Calea Vitan, District 3, Bucharest, Sector 3, Bucuresti, ISRA Center Marketing Research will confirm on a yearly basis whether it processes data which concern you and will rectify, update, block, delete or render anonymous the data whose processing does not abide by the provisions of all laws and regulations in force.

According to the legislation in force, you have the right to access and edit data, the right to not be subject to any individual decision-making and the right to take legal action. Furthermore, you have the right to object to the processing of the personal data concerning you and request the data to be deleted at any given time. To exercise these rights, you may send a written, dated and signed request to dpo@isracenter.com or to Vitan Center Building – 2nd Floor, 23C Calea Vitan, District 3, Bucharest.